Αυξήθηκε κατά 2,66% η εγγεγραμμένη ανεργία  τον Ιανουάριο του 2018, σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2017,  σύμφωνα με τα στοιχεία  του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 23.422 περισσότεροι  εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο του 2018, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται στους  903.303 έναντι 879.881 τον προηγούμενο μήνα.

Το 55,23% είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ το 44,77% είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Tags: