Διευκρινίσεις δόθηκαν με εγκύκλιο σχετικά με την επιβολή προστίμων για αρκετές περιπτώσεις.

Μια σημαντική αναφορά στην εν λόγω εγκύκλιο αφορά και στην επιβολή προστίμου 100 ευρώ ανά παράβαση, όταν κάποιος πληρώνει αγαθά ή υπηρεσίες, ή φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, με μετρητά αντί να χρησιμοποιήσει κάρτα, πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένης ή άλλα «ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής» (όπως τραπεζικό έμβασμα, μέσω λογαριασμού πληρωμών, κλπ).

Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται, στον εκδότη (πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών).

Στην  εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Για παραβάσεις που αφορούν τη μη συμμόρφωση με τις κατά την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α) υποχρεώσεις, οι οποίες διαπράττονται από 7.6.2017 και μετά, επιβάλλεται, στον εκδότη (πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών), το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54, όπως αυτές προστέθηκαν με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.4474 /2017, ήτοι 100 ευρώ για κάθε παράβαση.