Από σήμερα θεωρητικά ξεκινούσε η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος, όμως αυτό προς το παρόν δεν είναι εφικτό καθώς, η ιστοσελδα της idika.gr δείχνει να έχει "πέσει".

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.gr/kot/ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όμως το μήνυμα που βγαίνει από το πρωί είναι ότι δε λειτουργεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι πάντως, όταν λειτουργήσει το σύστημα, θα χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων, TAXISnet, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτηση.