Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών έδωσε την έγκρισή της για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του νέου 7ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου.

Το ομόλογο θα είναι 3.000.000 τεμαχίων, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το κάθε ένα και θα έχει σταθερό επιτόκιο 3,375% με ημερομηνία έκδοσης τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

«Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, επταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,375%, ISIN GR0118017657, εκδόσεως 15.02.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000. Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018».