Δεν υπήρξαν άξιες λόγου μεταβολές στην κατάταξη των κυριοτέρων προσκομμάτων στο επιχειρείν, σύμφωνα με την έρευνα του Συνδέσμου  Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος. 

 Η κατάταξη των πέντε πρώτων, που είχαν σκορ υψηλότερο του 4 σε κλίμακα 1-5, παρέμεινε ίδια:

•             Έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού καθεστώτος,

•             Υψηλή φορολογία,

•             Αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση,

•             Δυσκολίες στη χρηματοδότηση και

•             Ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους.

Σκορ μεγαλύτερο του 4 είχε επίσης η χαμηλή παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα.

Tags: