Μειώθηκαν οι καταθέσεις το Δεκέμβριο στο σύνολο της οικονομίας στα 137,8 δις ευρώ, έναντι των 138,6 δις ευρώ που ήταν το Νοέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ την ίδια ώρα αυξήθηκαν στα 103,9 δις ευρώ οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών το Δεκέμβριο, έναντι του προηγούμενου μήνα (Νοεμβρίου 2017).

Αντίθετα αυξήθηκαν οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών, όπως φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί και έφθασαν τον τελευταίο μήνα του 2017 στα 103,9 δισ ευρώ όταν τον αμέσως προηγούμενο μήνα Νοέμβριο ήταν 101,3 δισ ευρώ, γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων Ταμιευτηρίου κατά 1,5 δισ. ευρώ, μέσα στο τελευταίο μήνα του προηγούμενου έτους. 

Tags: