Νέα ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Εγνατία Οδό ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκριμένα:   

«Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. δυνάμει της από 18.1.2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφάσισε την παράταση της Ημερομηνίας Υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 11.1 της Πρόσκλησης (αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων), θέτοντας ως νέα ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την 16η.2.2018 και έως 17:00».  

Tags: