Έλλειμμα 4,4 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3,6 δισ. εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 48,4 δισ. ευρώ, από 48.9 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 2,1 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 3,8 δισ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 53,1 δισ. ευρώ, από 51,1 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016.

 

Tags: