Μέχρι και την 28.02.2018 παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, η παράταση αφορά ακίνητα που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν υποστεί ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15.11.2017, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση των ακινήτων αυτών μετά τις καταστροφές.

Tags: