Στην επιστροφή χρημάτων σε ιδιοκτήτες ακινήτων για Φόρο Ακίνητης Περιουσίας ή ΕΝΦΙΑ, λόγω αναδρομικής μείωσης των αντικειμενικών αξιών, προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών στον δήμο Ψυχικού.

Η επιστροφή χρημάτων για τον συγκεκριμένο δήμο είναι αποτέλεσμα της αναδρομικής μείωσης των αντικειμενικών αξιών, σε εφαρμογή αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες ακυρώθηκαν οι τιμές που είχε ορίσει το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα:

-Εφόσον προκύψει διαφορά Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων ή και ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων για τα έτη 2010 και 2011, το ποσό αυτό επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες ή μπορεί και να συμψηφίζεται κατά περίπτωση.

Εφόσον προκύψει διαφορά Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων ή και ΕΝΦΙΑ για τα έτη από το 2012 και μετά, το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται στους φορολογουμένους, αλλά συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές των υπόχρεων στον φόρο αυτό.

Tags: