Δυσάρεστα είναι τα νέα από το μέτωπο της απασχόλησης.

Ο Οκτώβριος σημαδεύτηκε από ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς για πρώτη φορά οι αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας ήταν 98.420.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» τον Οκτώβριο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 208.643 και οι αποχωρήσεις σε 307.063, εκ των οποίων οι 81.021 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 226.042 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Tags: