Η Φινλανδία και η Ελλάδα κρατούν τα σκήπτρα των κρατικών εγγυήσεων στην Ευρωζώνη, κάτι που σημαίνει, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, πως οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν να εκθέσουν μια χώρα σε σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους.

Ο λόγος;

Ότι μπορούν να προκαλέσουν σημαντική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα μεγάλες ταμειακές εκροές (αν "σκάσουν") και  βέβαια αυξημένο χρέος.

Το γράφημα του ΔΝΤ είναι χαρακτηριστικό.

Οι κρατικές εγγυήσεις της χώρας μας  – περιλαμβανομένων εκείνων για τη στήριξη των τραπεζών- ανέρχονται στο 27% του ΑΕΠ , έναντι  28% του ΑΕΠ στη Φινλανδία.

 

Πηγή: ΔΝΤ
Tags: