Παρατείνεται έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, η οποία έληγε σήμερα 20η Οκτωβρίου 2017.

Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση, ενημερώνονται οι αιτούντες οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει οριστικά την αίτησή τους, ότι μπορούν να το κάνουν μέχρι αυτή την ημερομηνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Tags: