Ένα ακόμη πιστοποιητικό, αυτό του ΕΝΦΙΑ ,έχει μπει στη ζωή των ιδιοκτητών ακινήτων.

Πρόκειται για το πιστοποιητικό που πρέπει να διαθέτουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κάποια συναλλαγή που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους. 

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πιστοποιεί ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια ο φορολογούμενος έχει πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο (ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ) και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα.

Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο και ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού.

Tags: