Προς τα επίπεδα που ήταν τέτοια εποχή το 2014, τείνει η ελληνική οικονομία, όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία τόσο του spread όσο και της απόδοσης του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, αν και έχουν παρέλθει έκτοτε τρία χρόνια.

Την τάση αυτή εκτιμά και η Fitch Ratings στο Β-.

Το spread του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδος ήταν χθες στις 522 μονάδες, πλησιάζοντας την τιμή κλεισίματος της 28ης Αυγούστου 2014 που ήταν 499 μονάδες βάσης.

Και η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου ήταν χθες στο 5,559%, όταν την ίδια εποχή το 2014 ήταν στο 5,854% (1.8.2014).

Tags: