Χαώδεις είναι οι διαφορές ανάμεσα στα ποσά που ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι για τις διακοπές τους.

Οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου δαπάνησαν τα περισσότερα χρήματα για ταξίδι διακοπών (περίπου 740 ευρώ) το 2015, ακολουθούμενοι από τους κατοίκους της Αυστρίας (περίπου 610 ευρώ) και τη Μάλτα (περίπου 590 ευρώ).

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι κάτοικοι δαπάνησαν περίπου 320 ευρώ ανά ταξίδι διακοπών το 2015.

Χαμηλά στη λίστα με την κατά κεφαλή δαπάνη οι Έλληνες με 287,35 ευρώ, κοντά με τους Ισπανούς και τους Εσθονούς, Κροάτες και Λιθουανούς.