Στα 135,1 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, σημειώνοντας αισθητή πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, όταν είχαν ανέλθει σε 395 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 108 εκατ. ευρώ, έναντι 358 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Ιουλίου σε 5.449 τεμάχια, έναντι 7.915 στο αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οι ακάλυπτες επιταγές μόνον τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 12,5 εκατ. ευρώ ή κατά 758 τεμάχια.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 στα 26,6 εκατ. ευρώ, από 36 εκατ. ευρώ πέρυσι. Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο επτάμηνο ανήλθαν σε 15.687, ήτοι ήταν μειωμένες κατά 29,6% σε σχέση με το 2016, όταν και ανήλθαν σε 21.471.
 

Tags: