Σε ενιαία κριτήρια τιμολόγησης του νερού σε όλη τη χώρα, προχωρά το επόμενο διάστημα, η Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυτό αποσκοπεί να μην υπάρξει κερδοσκοπία, μετά την αξιοποίηση των επιχειρήσεων νερού από ιδιώτες. Θα φέρει ανατιμήσεις στα τιμολόγια υποστηρίζουν συνδικαλιστές, αλλά και πολίτες.

«Με το μέτρο αυτό που θα αποφασίσει τις επόμενες μέρες η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, επιδιώκεται να προστατευτούν οι κάτοικοι περιοχών που δεν υπάρχει νερό, όπως τα νησιά. Εκεί δηλαδή που μεταφέρεται από αλλού, και υπόκειται σε διαδικασία αφαλάτωσης, για να γίνει πόσιμο» εξηγεί ο πρόεδρος σωματείου εργαζομένων της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αρχοντόπουλος.

Συνδικαλιστές όμως, οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της κυβερνητικής απόφασης, φοβούνται ότι το νερό, θα γίνει χρυσό για τις τσέπες των καταναλωτών, καθώς τα έξοδα μεταφοράς και αφαλάτωσης, θα μετακυληθούν στους καταναλωτές, αφού δεν προβλέπεται πια κρατική επιδότηση. Επιπλέον θα προστεθεί και το κέρδος των επιχειρηματιών.

Οι συνδικαλιστές, αλλά και κάτοικοι, ζητούν να προβλεφθούν κριτήρια, με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες, καθώς νησιά μπορεί να μην έχουν νερό, σε άλλες περιοχές όμως υπάρχουν φυσικές πηγές.

Οι συνδικαλιστές επισημαίνουν επίσης τον κίνδυνο να καταργηθεί το κοινωνικό τιμολόγιο, και το νερό, αυτό το φυσικό αγαθό, να γίνει απρόσιτο, για μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας.

Tags: