Τον «Μεγάλο Αδελφό» επιστρατεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να εντοπίσει οφειλέτες σε εφορία και Ταμεία για ποσά από 500 ευρώ και πάνω.

Έτσι, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα γνωρίζει επακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία όλων των οφειλετών, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις μετοχικές συμμετοχές σε εταιρίες του εξωτερικού.

Με τη διασύνδεση μάλιστα της φορολογικής διοίκησης με το Κτηματολόγιο, πρώτη φορά θα υπάρχουν ακριβή στοιχεία και για τα ακίνητα των οφειλετών.

Επίσης,  θα αντλούνται στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρίες, το μητρώο Α.Ε.-ΕΠΕ, ενώ σε δεύτερη φάση θα αξιοποιηθεί η νομοθεσία για ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Αμέσως μετά θα εκδίδονται τα κατασχετήρια με στόχο τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η χαρτογράφηση των οφειλών

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα:

  • Έως 500 ευρώ χρωστούν 2.388.899 φορολογούμενοι
  • Από 501 έως 10.000 ευρώ οι οφειλέτες είναι 1.646.953
  • Από 10.000 έως 100.000 ευρώ χρωστούν 238.845 φορολογούμενοι
  • Από 100.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ οι οφειλέτες είναι 32.330
  • Από 1, 5 εκατ. έως 10 εκατ. ευρώ χρωστούν 4.426 φορολογούμενοι
  • Από 10 εκατ. έως 100 εκατ. ευρώ οι οφειλέτες είναι 1.056
  • Από 100 εκατ. ευρώ και άνω χρωστούν 69 φορολογούμενοι
Πηγή: Καθημερινή