Όσοι πρόλαβαν να πάρουν επιστροφές μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης… πρόλαβαν!

Από τα προσωρινά στοιχεία της ΑΑΔΕ υπολογίζεται ότι 1 στους 3 φορολογούμενους, οι οποίοι ανέμεναν επιστροφή, κατάφερε και πήρε την πενιχρή επιστροφή φόρου. 

Οι υπόλοιποι 2 στους 3 «τυχερούς» θα πρέπει να περιμένουν τον συμψηφισμό με τον ΕΝΦΙΑ, που εκκαθαρίζεται έως το τέλος Αυγούστου, για να δουν αν μένει κάτι τις για επιστροφή.

Συνολικά φέτος δικαίωμα επιστροφής κατά μέσο όρο λιγότερο από 400 ευρώ έχουν 955.364 φορολογούμενοι που θα μοιραστούν το… ιλιγγιώδες ποσό των 364,33 εκατ. ευρώ.

Από τα προσωρινά στοιχεία προκύπτει ότι μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν προχωρήσει σε επιστροφές φόρου εισοδήματος ύψους 123,5 εκατ. ευρώ σε 386.032 φορολογουμένους. Δηλαδή, 1 στους 3 φορολογούμενους πήρε την επιστροφή του που κυμαίνεται από 60 έως 300 ευρώ.

Οι υπόλοιποι θα ζήσουν μέχρι τέλος του μηνός με την αγωνία αν το προς επιστροφή ποσό θα συμψηφιστεί με τον ΕΝΦΙΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ή που μπορεί να προκύψουν μέχρι τότε.

Υπενθυμίζεται πως ο συμψηφισμός βάσει του νόμου μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με πράξη του προϊσταμένου της εφορίας εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη.

Σε συμψηφισμό υπόκεινται με βάση το νόμο οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι, οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά καθώς και οι παραγεγραμμένες οφειλές οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.

Εδώ η τελική εκκαθάριση όλων των φορολογικών δηλώσεων