Ανήκετε στην κατηγορία των δικαιούχων του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης που δεν πήρατε το επίδομα; Σπεύστε μέχρι τις 31 Αυγούστου!

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης στους οποίους δεν κατέστη δυνατό να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση λόγω:

1. Μη επικαιροποίησης στοιχείων λογαριασμού (απαιτείται επιβεβαίωση των στοιχείων του λογαριασμού , μέσω προσκόμισης στην τράπεζα των απαραίτητων δικαιολογητικών- ανάλογα με την πολιτική κάθε τράπεζας)

2. Ανενεργού λογαριασμού (δεν έχει κινηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα)

3. Αναντιστοιχίας ΑΦΜ και τραπεζικού λογαριασμού

4. Λάθος ΙΒΑΝ ( ΙΒΑΝ στο οποίο ο αιτών δεν είναι είτε δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος),

θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη διόρθωση του προβλήματος στον τραπεζικό λογαριασμό έως τις 31/8/2017 διαφορετικά η αίτησή τους θα ανακληθεί.

Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης, αλλά δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής”, καταλήγει το υπουργείο.