Η «εκτόξευση»  του τουρισμού αυξάνει την εποχική απασχόληση, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέες προσλήψεις είναι part  time και με πολύ χαμηλούς μισθούς.  

Συγκεκριμένα,  καταγράφεται μεγάλη αύξηση των εργαζομένων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική ή εκ περιτροπής), όταν σύμφωνα  με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,  από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 είχαμε μέση μείωση μισθού κατά 2, 06%.   

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τον Ιούλιο του 2017, η μερική και εκ περιτροπής απασχόληση στις νέες συμβάσεις εργασίας ανερχόταν στο 52,14% έναντι  47,86% για την πλήρη απασχόληση.

Παρά πάντως την άνοδο της τουριστικής κίνησης, οι εποχικές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Ιούλιο του 2017 μόνο κατά 7.242, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2016 αυξήθηκαν κατά 19.281 και τον Ιούλιο επίσης του 2014 κατά 13.275 θέσεις εργασίας.     

  

Tags: