Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας το ελληνικό δημόσιο.

Το επιτόκιο ήταν μειωμένο στο 2,5% από 2,78% στην προηγούμενη δημοπρασία.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,86 φορές, από 1,3 προηγουμένως.