Ώρες πριν εκπνεύσει και η δεύτερη παράταση της προθεσμίας για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ -μέχρι πριν από λίγο- δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των φορολογουμένων βρήκε το χρόνο και τον τρόπο να υποβάλει τελικώς τη φορολογική της δήλωση για τα εισοδήματα του 2016.

Με βάση τα πρωινά στοιχεία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οι εμπρόθεσμοι είναι λίγο λιγότεροι από  6.000.000, για την ακρίβεια είναι 5.985.933.

Οι περισσότερες από αυτές τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις εκκαθαρίζονται αρχικώς με την υποβολή και ο φορολογούμενος βλέπει ποιο είναι το ποσό του φόρου που του αναλογεί.

Μέχρι στιγμής τα χρεωστικά εκκαθαριστικά που έχουν προκύψει είναι 41,26% και αποδίδουν επιπλέον φόρο κατά μέσο όρο  1.377 ευρώ.

Τα πιστωτικά εκκαθαριστικά με επιστροφή φόρου, μετά από συμψηφισμούς, με ενδεχόμενες οφειλές φόρων, είναι μόλις το 15,67% με κατα μέσο όρο επιστρεφόμενο φόρο μόνον 373 ευρώ.

Tags: