Στην πώληση 9 ακινήτων και την 50ετή μίσθωση ενός άλλου προχωράει μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Η σχετική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών και των εγγράφων της α’ φάσης για τη διαγωνιστική διαδικασία (e-Auction VΙII) είναι η 31η Οκτωβρίου.

Στο σφυρί βγαίνουν -μεταξύ άλλων- δύο κτίρια πρώην Ειρηνοδικείων, ένα ξενοδοχείο, παραθαλάσσια οικόπεδα και κτίρια γραφείων..

Δείτε αναλυτικά: