Αύξηση 5,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αυτό σημαίνει πως η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε και ότι παραγάγαμε περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2016, παρουσίασε αύξηση 5,4% έναντι αύξησης 3,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2016, παρουσίασε αύξηση 6,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,03%.

Σύγκριση Μαΐου 2017 με Μάιο 2016

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,4% τον μήνα Μάιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2016, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 6,8% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

• Κατά 4,2% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: δερμάτων - ειδών υπόδησης, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

• Κατά 12,6% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

2. Από τη μείωση:

• Κατά 1,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2017 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 6,8% της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2016, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 11,8% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.
• Κατά 4,3% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
• Κατά 17,4% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

2. Από τη μείωση:
• Κατά 0,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση Μαΐου 2017 με Απρίλιο 2017 

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,03% τον μήνα Μάιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:
• Κατά 9,3% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.
• Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την αύξηση:
• Κατά 0,8% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
• Κατά 6,1% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

Tags: