Απ’ την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν βάλει λουκέτο κοντά στις 14.198 επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ενθαρρυντικό, ωστόσο είναι το στοιχείο πως εκείνες οι εταιρείες που ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους είναι πολύ περισσότερες από εκείνες που έκλεισαν καθώς ο αριθμός τους φτάνει τις 16.479. Ωστόσο να σημειωθεί πως υπάρχουν ποιοτικές διαφορές μεταξύ εκείνων που κλείνουν αλλά και των νέων.

Τα χαρακτηριστικά των νέεων επιχειρήσεων είναι ότι είναι κυρίως μικρού μεγέθους, Ιδωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή ατομικές, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του τεχνολογικού περιεχομένου των επιχειρήσεων και την εξειδίκευση σε κλάδους εντάσεως εργασίας, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται να ενισχύεται ο εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τον κλάδο του τουρισμού. Αν κανεί παρατηρήσεις το κλείσιμο των επιχειρήσεων από το 2012 μέχρι και σήμερα, το ισοζύγιο είναι αρνητικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τις 3 Ιουλίου του 2017 οι επιχειρήσεις που έκλεισαν είναι περισσότερες από εκείνες που άνοιξαν καθώς 273.007 είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που έκλεισαν και 215.947 εκείνες που άνοιξαν.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα οκτώ ετών οι επιχειρήσεις που έκλεισαν σύμφωνα και με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Δευτέρα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης , ανέρχονται σε 14.180, ενώ έκαναν έναρξη μόλις 5.527.

Η αύξηση της φορολόγησης και των ασφαλιστικών εισφορών τα capital controls, η έλλειψη ρευστότητας, είναι μερικά από τα οποία συνέβαλλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση και εδραίωση του αρνητικού κλίματος που επηρέασε καθοριστικά χιλιάδες επιχειρήσεις.