Στα 5,05 δις ευρώ αυξήθηκαν τον Μάιο οι οφειλές του κράτους και δημοσίων φορέων προς τους ιδιώτες, έναντι 4,96 δις τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στα 3,843 δισ. ευρώ το Μάιο, σε σχέση με τα 3,914 δισ. του Απριλίου.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν στα 1,21 δις, ενώ τον Απρίλιο είχαν διαμορφωθεί στα 1,05 δις ευρώ. Από τις εκκρεμείς επιστροφές τα 893 εκατ. αφορούν άμεσους φόρους και τα 155 εκατ. έμμεσους.

Τα μη φορολογικά έσοδα ανέρχονται στα 162 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προέρχονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (2,24 δισ.) εκ των οποίων ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 1,199 δις ευρώ. Από τα υπουργεία, το Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 46 εκατ., ενώ το Υποδομών και Δικτύων 38 εκατ. ευρώ.

 

Tags: