Στα 314,897 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος της γενικής κυβέρνησης το 2016, όπως αναφέρει  η ετήσια ενημερωτική έκδοση του υπουργείου Οικονομικών για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους και του δανεισμού του κράτους.

Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης (στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και οι ΟΤΑ) ανήλθε σε 326,358 δισ. ευρώ στις 31.12.2016 έναντι 321,332 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015.

Η μέση ετήσια διάρκεια του νέου δανεισμού του δημοσίου κατά το 2016 διαμορφώθηκε στα 13,1 έτη με το μέσο κόστος ( χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό ο δανεισμός μέσω Repos)  να ανέρχεται στα επίπεδα του 2,03%.

 

Tags: