Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο υπόλοιπο του 2017. Οι αντοχές της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του 2017 (αύξηση ΑΕΠ κατά +0,4%, σε ετήσια βάση) -παρά την αύξηση της αβεβαιότητας από την παρατεταμένη διάρκεια της 2ης αξιολόγησης και την αρνητική επίδραση των νέων δημοσιονομικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στα μέσα του 2016 και τις αρχές του 2017- συντείνουν στη θετική εκτίμηση για τη μελλοντική δυναμική της ανάπτυξης, αναφέρεται σε οικονομική ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας.

Η αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ από τη δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερη το 2017, σε ετήσια βάση, (-0,2% του ΑΕΠ), σε σχέση με -3,0% του ΑΕΠ το 2016 (έναντι αρχικών εκτιμήσεων για -1,8%), που αντανακλούσε την αποστέρηση αντίστοιχων πόρων από την οικονομία για την επίτευξη του υπερπλεονάσματος ύψους +4,2% του ΑΕΠ το 2016.

Το επίτευγμα αυτό, ωστόσο, δημιουργεί μια ευνοϊκή αφετηρία για το 2017 και δίνει ώθηση στην αξιοπιστία της περαιτέρω προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή, εκτιμάται στην ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας.

Παρά τις αρνητικές επιδράσεις και την αρνητική επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, η ιδιωτική κατανάλωση εμφάνισε αξιοσημείωτη αντοχή, αυξανόμενη κατά 1,7%, σε ετήσια βάση, το 1ο τρίμηνο του 2017 (+1,4%, ετησίως, στο σύνολο του 2016), βασιζόμενη κυρίως στις υποστηρικτικές τάσεις στην αγορά εργασίας (μείωση ανεργίας σε χαμηλό πενταετίας). 

Παρά τη βελτίωση, το ποσοστό ανεργίας παραμένει εξαιρετικά υψηλό και μία στις δύο θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αφορά ευέλικτες μορφές. 

Ωστόσο, εμφανίζονται κάποια πρώιμα σημάδια ανάκαμψης του μέσου αριθμού εργάσιμων ωρών και του μισθού ανά εργατοώρα, που σε συνδυασμό με την αναμενόμενη επιβράδυνση του πληθωρισμού, λόγω κάμψης των διεθνών τιμών ενέργειας, και την ώθηση από την τουριστική δραστηριότητα, θα στηρίξουν την καταναλωτική δαπάνη τα επόμενα τρίμηνα, επισημαίνεται στην ανάλυση.

Υποστηρικτική της καταναλωτικής δαπάνης αναμένεται να είναι, επίσης, και η επιτάχυνση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία καθαρών ροών μισθωτής απασχόλησης από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, τα οποία προοιωνίζουν αύξηση της συνολικής απασχόλησης, βάσει των εποχικά διορθωμένων στοιχείων της έρευνας εργατικού δυναμικού (ΕΛΣΤΑΤ), με ρυθμό υψηλότερο του 1,5%, ετησίως, την ίδια περίοδο, συγκριτικά με 0,7% το 1ο τρίμηνο του 2017.

Tags: