Ψαλίδι της τάξεως 23% στη μέση κύρια σύνταξη που λαμβάνει σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των παλαιών συνταξιούχων του Δημοσίου,  βγάζει ο επανυπολογισμός των αποδοχών τους με τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Δηλαδή από τα 1.050 ευρώ θα φτάνει τα 868 ευρώ!

Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, η μέση μείωση στις σημερινές συντάξεις του Δημοσίου από 1ης/1/2019 είναι 17,2%, αλλά με βάση τα όσα προβλέπουν όμως η εφαρμογή του νέου Μνημονίου και ο νόμος 4472/2017, που καταργεί και τα επιδόματα συζύγου – τέκνων από 1ης/1/2019, η μείωση φτάνει στο 23%!

Τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος προκαλούν σοκ για 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, που θα έρθει σε δύο φάσεις.

Ποιες οι δύο φάσεις

Το πρώτο σοκ θα είναι μέσα από τα ενημερωτικά σημειώματα του 2018 και το δεύτερο θα είναι με τη σύνταξη που θα παίρνουν «στην τσέπη» το 2019:

Από την 1η/1/2018 στα ενημερωτικά σημειώματα θα περιλαμβάνεται το ποσό της νέας σύνταξης που έχει επανυπολογιστεί και το ποσό της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, που είναι η μείωση της νέας σύνταξης από αυτή που παίρνουν σήμερα. Για όλο το 2018, θα λαμβάνουν το άθροισμα των δύο ποσών, δηλαδή τη νέα μικρότερη σύνταξη + την προσωπική διαφορά που έχει ημερομηνία κατάργησης.

Από την 1η/1/2019 η προσωπική διαφορά αλλά και τα τυχόν επιδόματα εξαλείφονται και «στην τσέπη» θα παίρνουν μόνον τη νέα σύνταξη. Η μείωση έχει πλαφόν το 18%. Τα επιδόματα θα κοπούν ξεχωριστά και η πραγματική μείωση από την περικοπή προσωπικής διαφοράς και την κατάργηση επιδομάτων φτάνει ως 23%.

Οι πίνακες που δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος» έχουν τα σημερινά ποσά που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας με 25 ως 40 έτη ασφάλισης και τα επιδόματα συζύγου ή και τέκνου που καταβάλλονται με ημερομηνία λήξης την 31η/12/2018.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Tags: