Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από την σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,7% ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές.

Tags: