Ένα μεγάλο βήμα προς εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο έκανε σήμερα ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και για την ιδιωτικοποίησή του κατά αρκετούς (παρά την κάθετη αντίθεση στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν),  με την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την απόσχιση της θυγατρικής της ΔΕΗ.  

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει συγκεκριμένα:         

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 787/12.6.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας».  

Με άλλη ανακοίνωσή της η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών γνωστοποιεί ότι στη σημερινή συνεδρίαση της «αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό τη διαλυτική αίρεση ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών της νεοσύστατης εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ)».

Καταλήγει η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών:

«Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης εταιρικής πράξης, σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί με ανακοίνωσή της».

Tags: