Αύξηση κατά 1,0% σημείωσε ο δείκτης Μισθολογικού Κόστους του α΄ τριμήνου 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2016, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015 είχε καταγραφεί αύξηση 0,9%.

Ο δείκτης Μισθολογικού Κόστους του α΄ τριμήνου 2017, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 1,0% έναντι αύξησης 0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Τέλος, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2017, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,5% έναντι αύξησης 1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

 

Tags: