Στη δημοσιότητα έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση τμήματος του ακινήτου «Castello Bibelli» στην Κάτω Κορακιάνα, στην Κέρκυρα.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους έως τις 26 Οκτωβρίου του 2017.

Όπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ, βασική επιδίωξη της ιδιωτικοποίησης είναι η μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της κυριότητας και του δικαιώματος επιφανείας επί του ακινήτου για 99 έτη.​

Tags: