Σε ταυτόχρονη έκδοση 3μηνων και 6μηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου θα προβεί το ελληνικό δημόσιο τη προσεχή Τετάρτη.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 8 Σεπτεμβρίου  2017.

Επίσης, θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 8 Δεκεμβρίου  2017.

Tags: