Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή,  η προθεσμία υπαγωγής φορολογουμένων στο καθεστώς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

Η δυνατότητα δίνεται σε φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, ενώ προβλέπεται αύξηση του συντελεστή τυχόν οφειλόμενου πρόσθετου φόρου.

Συγκεκριμένα, πρόσθετος φόρος αυξάνεται:  

- Από 10% σε 12% για τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις 31-5-2017.

- Από 15% και 30%, σε 18% και 36%, αντίστοιχα, για τις κατά περίπτωση δηλώσεις φορολογουμένων, που υποβάλλονται από 1-6-2017 έως 30-9-2017, μετά την κοινοποίηση της σχετικής εντολής ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση.

Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών έχει γίνει έως τις 31-5-2017, για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1-6-2017 και έως τη λήξη της προθεσμίας των 90 ημερών,  ο συντελεστής πρόσθετου φόρου καθορίζεται στο 10%.

Tags: