Η Citi, η ίδια συμφωνεί με τις πιο ρεαλιστικές υποθέσεις του ΔΝΤ και, συνεπώς, με την ανάγκη για βαθύτερη ελάφρυνση του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Ωστόσο, αμφιβάλλει ότι οποιεσδήποτε από αυτές τις λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν στη συνεδρίαση της Eurogroup της 15ης Ιουνίου, παρά την πιθανή εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Όπως επισημαίνει η αμερικάνικη τράπεζα, ο ESM υποστηρίζει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μπορεί να είναι βιώσιμο –ώστε να μην  χρειάζεται ελάφρυνση- εάν το πρωτογενές πλεόνασμα παραμείνει στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2032 και στο 3% έως το 2038.

Η Citi  αναφέρει επίσης με λεπτομέρειες τη "μέγιστη δυνατή ελάφρυνση του χρέους βάσει της συμφωνίας του Μαΐου 2016" - δηλαδή την παράταση της λήξης κατά 17,5 έτη από τα σημερινά 32,5 έτη, με τα τελικά δάνεια να λήγουν το 2080, τις αποπληρωμές να διατηρούνται στο 0,4% του ΑΕΠ και το επιτόκιο στο 1% έως το 2050 - και αυτό θα επιτρέψει να μειωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα από 3,5% το 2022 σε μέσο όρο 2,2% το 2023-2060.

Tags: