Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία ολοκλήρωσης του 50% των επενδυτικών σχεδίων.

Αυτά είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011 και η προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου 2017. 

Tags: