Έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,14 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 973 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 για έλλειμμα 2,04 δισ. ευρώ παρουσιάζει δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,3 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 827 εκατ. ευρώ ή 5,1% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

•    Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 68,9%,
•    Φόροι στην περιουσία κατά 182 εκατ. ευρώ ή 50,2%,
•    Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 275 εκατ. ευρώ ή 44,2%,
•    Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 8,1%,
•    Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 19,9%,
•    Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 68,7%,
•    Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 39,8%,
•    Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 192 εκατ. ευρώ ή 66,2%,
•    Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 534 εκατ. ευρώ ή 41,8%,
•    Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 19%,
•    Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

•    Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 190 εκατ. ευρώ ή 8,7%,
•    ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 4,1%,
•    ΦΠΑ καπνού κατά 60 εκατ. ευρώ ή 30,4%,
•    ΦΠΑ λοιπών κατά 143 εκατ. ευρώ ή 3,4%,
•    ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 102 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
•    Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 180 εκατ. ευρώ ή 21,7%,
•    Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 10,6%,
•    Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 127 εκατ. ευρώ ή 37,0%,
•    Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 411 εκατ. ευρώ ή 30,1%.

Tags: