Ως επιχειρηματίες θα φορολογούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν τα ακίνητά τους σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, παρέχοντας υπηρεσίες πέραν των… κλινοσκεπασμάτων.

Όπως προβλέπεται σε σχετικό άρθρο του πολυνομοσχεδίου, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας –πλην την παροχής κλινοσκεπασμάτων- το ετήσιο εισόδημα εκλαμβάνεται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται κλιμακωτά, με συντελεστές 15% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 12.000 ευρώ, 35% από τα 12.001 ευρώ έως τα 35.000 ευρώ και 45% από τα 35.001 ευρώ και άνω.

Σε περίπτωση όμως που ο ιδιοκτήτης παρέχει και άλλες υπηρεσίες το εν λόγω εισόδημα θεωρείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με 22% μέχρι τα πρώτα 20.000 ευρώ, 29% από τα 20.001 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 ευρώ έως τα 40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.001 ευρώ.

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Tags: