Τσεκούρι στο επίδομα θέρμανσης. Από τα 210 εκατ. ευρώ, περιορίστηκε αρχικά στα 105 εκατ. ευρώ ( φέτος) αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2018 με βάση τη σχετική διάταξη νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 58 εκατ. ευρώ ετησίως .

Τέλος το αφορολόγητο για δωρεές σε κόμματα. Καταργείται το αφορολόγητο της ιδιωτικής χρηματοδότησης σε πολιτικά κόμματα και υποψηφίους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Η φορολογική μεταχείριση της ως άνω χρηματοδότησης εναρμονίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την έκπτωση φόρου επί δωρεών που πραγματοποιούνται σε κοινωφελή ιδρύματα και άλλους δημόσιους φορείς, όπως προβλέπεται κατά τα λοιπά στο άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Αύξηση φόρου για βουλευτές. Καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 που αφορούν στην έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή.

Μειώνεται ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Θεσμοθετείται η επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%.

Πλειστηριασμοί στις εμπορικές αξίες. Αν ο επισπεύδων ήταν το δημόσιο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφαρμογή είχαν οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με τιμή πρώτης προσφοράς στα δύο τρίτα της αντικειμενικής. Η κατάσταση τώρα αλλάζει καθώς εναρμονίζεται το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης με το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ως προς τον ορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, η οποία πλέον είναι η εμπορική αξία αυτού, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, ρύθμιση.

 Έλεγχοι τριετίας. Οι πιέσεις των δανειστών για να μπει τέλος στις αλλεπάλληλες παρατάσεις παραγραφών φορολογικών υποθέσεων φέρνουν τελικά αλλαγές. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «οριοθετείται σε νέα πιο ορθολογική βάση ο φορολογικός έλεγχος» και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ο έλεγχος εστιάζει κατά προτεραιότητα καταρχήν στα τρία πιο πρόσφατα φορολογικά έτη, και μόνο εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, που καθορίζονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές ή άλλα κριτήρια τα οποία δεν δημοσιοποιούνται, επεκτείνεται και στα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη ή χρήσεις».

Tags: