Είναι χαρακτηριστικό πως στις 6 Απριλίου η χρηματιστηριακή αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες ήταν 1,6 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα είναι 2,2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει σήμερα το 11% της Alpha, ήτοι 169.175.146 μετοχές, συνολικής αξίας 375 εκατ. ευρώ. Στην Εθνική ελέγχει το 40,39%, ήτοι 3.694.689.182 μετοχές αξίας 1,23 δισ. ευρώ. Στην Πειραιώς ελέγχει το 26,42%, ήτοι 2.307.508.300 μετοχές αξίας 54,2 εκατ. ευρώ. Στην Eurobank το ΤΧΣ διαθέτει το 2,38%, ήτοι 52.080.673 μετοχές αξίας 46 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πάντως ότι το ίδιο χαρτοφυλάκιο για το ΤΧΣ είχε αποτίμηση στο τέλος του 2014 αξίας 11,62 δισεκ. ευρώ

Tags: