Μέσο φόρο 617ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν έως τώρα λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν υποβληθεί 276.592 φορολογικές δηλώσεις.

Από αυτές οι 82.111 οδήγησαν σε χρεωστικό εκκαθαριστικό για τους φορολογούμενους στους οποίους βεβαιώθηκε συνολικό ποσό 50,66 εκατ. ευρώ (μέσος φόρος 617 ευρώ ανά εκκαθαριστικό). Σε 43.345 φορολογούμενος εκδόθηκε πιστωτικό εκκαθαριστικό με το μέσο επιστρεφόμενο ποσό να ανέρχεται στα 321 ευρώ. Σε 151.136 φορολογούμενους εκδόθηκε μηδενικό εκκαθαριστικό.

Υπολογίζεται ότι πρόκειται να εκδοθούν περίπου 6 εκατ. εκκαθαριστικά και ο συνολικός φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι θα ξεπεράσει τα 4 δις ευρώ.

Δείτε στον πίνακα τα αποτελέσματα της 1ης εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων που υπεβλήθησαν το 2017 για τα εισοδήματα του 2016.

Tags: