Ανοδικά, και μάλιστα με κέρδη πάνω από 1,5%, ξεκίνησε και η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το λευκό καπνό στη διαπραγμάτευση.

Ειδικότερα, στα πρώτα πέντε λεπτά της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης στο ΧΑ βρίσκεται στις 723 μονάδες με κέρδη 1,52%.

Tags: