Η αντίστροφη μέτρηση για την εγκατάσταση POS (αυτομάτων μηχανημάτων εξόφλησης συναλλαγών με κάρτες) ξεκίνησε και επίσημα.

Σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση που δίνει τρεις μήνες διορία σε μια σειρά επαγγελματικών κλάδων για να εγκαταστήσουν POS.

Αυτό σημαίνει ότι η διορία «τρέχει» μέχρι και τις 27 Ιουλίου.

Όσον αφορά αυτούς που κάνουν έναρξη επαγγέλματος 30 μέρες πριν λήξει η διορία (τέλη Ιουνίου), θα έχουν προθεσμία ενός ακόμη μήνα, δηλαδή ως τις 27 Αυγούστου.

Παράλληλα, προβλέπεται πως θα γίνεται έλεγχος μετά από 5 καταγγελίες από καταναλωτές για μη ύπαρξης POS.

Τέλος, στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ, που μειώνεται στο μισό (750 ευρώ)  εάν το πληρώσουν άμεσα χωρίς να κάνουν προσφυγή ή αν σπεύσουν εντός 30 ημερών  να αγοράσουν POS.

Τα επαγγέλματα που πρέπει να βάλουν υποχρεωτικά POS

Σύμφωνα με την απόφαση, υποχρέωση εγκατάστασης POS για αποδοχή συναλλαγών με κάρτες στις προθεσμίες που ορίζονται έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας - Περιγραφή δραστηριότητας


•    33.12 - Επισκευή μηχανημάτων
•    33.13 - Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
•    33.14 - Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
•    35.11 - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
•    35.12 - Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
•    35.13 - Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
•    35.14 - Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
•    35.21 - Παραγωγή φυσικού αερίου
•    35.22 - Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
•    35.23 - Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
•    36.00 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
•    43.21 - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
•    43.22 - Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
•    45.11 - Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανο¬κίνητων οχημάτων
•    45.19 - Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
•    45.20 - Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
•    45.32 - Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    45.40 - Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσι¬κλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
•    47.21 - Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.22 - Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέ¬ατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.23 - Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.24 - Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλα¬στικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.25 - Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.26 - Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξει¬δικευμένα καταστήματα
•    47.30 - Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξει¬δικευμένα καταστήματα
•    47.41 - Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.42 - Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλι¬σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.43 - Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικό¬νας σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.52 - Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.54 - Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συ¬σκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.59 - Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλ¬λων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.61 - Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.64 - Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.65 - Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.71 - Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμέ¬να καταστήματα
•    47.72 - Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτι¬νων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.73 - Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
•    47.74 - Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.75 - Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλ¬λωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    47.77 - Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
•    55.10 - Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
•    55.20 - Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
•    55.30 - Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
•    55.90 - Άλλα καταλύματα
•    56.10 - Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
•    56.30 - Δραστηριότητες παροχής ποτών
•    59.14 - Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
•    61.10 - Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
•    61.20 - Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
•    61.30 - Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
•    69.10 - Νομικές δραστηριότητες
•    69.20 - Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου - παροχή φορολογικών συμβουλών
•    71.11 - Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
•    71.12 - Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
•    75.00 - Κτηνιατρικές δραστηριότητες
•    77.11 - Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
•    77.12 - Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
•    77.21 - Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
•    77.22 - Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
•    77.29 - Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
•    79.11 - Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
•    79.12 - Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
•    85.20 - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
•    85.31 - Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•    85.32 - Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•    85.41 - Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
•    85.51 - Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
•    85.53 - Δραστηριότητες σχολών οδηγών
•    85.59 - Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
•    86.10 - Νοσοκομειακές δραστηριότητες
•    86.21 - Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
•    86.22 - Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
•    86.23 - Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
•    86.90 - Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
•    87.10 - Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
•    87.20 - Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
•    87.30 - Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
•    87.90 - Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
•    88.91 - Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
•    92.00 - Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
•    93.13 - Εγκαταστάσεις γυμναστικής
•    93.21 - Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
•    93.29 - Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
•    95.11 - Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
•    96.02 - Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
 

Tags: