Η ΔΕΗ προσλαμβάνει…  καλλιτεχνικό διευθυντή σύμφωνα με την προκήρυξη που ήδη  έτρεξε στο διάστημα 24 Μαρτίου – 10 Απριλίου και θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην Χορωδία της ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ για χρονικό διάστημα 8 μηνών, από 1/5/2017 έως και 31/12/2017!  Για τις υπηρεσίες του δε αυτές θα πληρωθεί με 15.000 ευρώ, δηλαδή με 1.875 ευρώ μηνιαίως.

Κι αυτό μάλιστα συμβαίνει στην πολύπαθη λόγω οφειλών επιχείρηση, λίγες ημέρες μετά από μία ακόμη αποκάλυψη,   ότι παρά την δεινή οικονομική της κατάσταση θα είναι ο «χορηγός» της πρόσληψης αρχαιολόγων, από το υπουργείο Πολιτισμού.       

Όπως αναφέρει η  προκήρυξη,  ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη μουσική διδασκαλία της χορωδίας ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ ενώ «θα πρέπει να διαθέτει άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, να είναι συνεργάσιμος, αποτελεσματικός με προσωπική ευαισθησία και με καλή επικοινωνία, αλλά και να διαθέτει εμπειρίες συγκέντρωσης, αξιοποίησης και οργάνωσης Χορωδών».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα επιλέξει τα μέλη της χορωδίας, που θα προέρχονται από το προσωπικό της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ (εν ενεργεία και συνταξιούχων) καθώς και τα εξωτερικά μέλη της χορωδίας και ως υπεύθυνος για κάθε θέμα καλλιτεχνικής φύσεως θα επιλέξει και θα προτείνει στη ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ την, για καλλιτεχνικούς λόγους, παύση μελών, αλλά και την εγγραφή νέων για την ανανέωση της χορωδίας, εφόσον αυτό απαιτηθεί.                                                                               

Tags: