Πωλητήριο στην Εθνική Ασφαλιστική έχει βάλει η ΕΤΕ.

Στο πλαίσιο του πλάνου αναδιάρθρωσης από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει στην πώληση του 75% ή και του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Όπως λένε όσοι γνωρίζουν το αντικείμενο, το τελικό τίμημα της εξαγοράς θα καθοριστεί από τους όρους και την αξία της συμφωνίας στο τραπεζοασφαλιστικό της σκέλος. 

Ο προτιμητέος επενδυτής, πάντως, θα επιλεγεί ανάμεσα στη  Fosun International και την J. Calamos-Exin Group, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τίμημα που μπορεί και να υπερβαίνει τα 600-700 εκατ. ευρώ.

 

Tags: