Στο σφυρί βγάζει την ΕΛΒΟ το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κατέχει περίπου το 86% των μετοχών.

Όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων, κατώτατη τιμή προσφοράς είναι τα 10 εκατ. ευρώ ενώ η προθεσμία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών είναι ως τις 15 Μαΐου.

Ο διαγωνισμός αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, δηλαδή τις οικοπεδικές εκτάσεις στη ΒΙΠΕ Σίνδου, τις κτιριακές της εγκαταστάσεις, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (το σήμα και τον διακριτικό τίτλο ΕΛΒΟ), όπως επίσης τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει κατοχυρώσει η Εταιρεία.

Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός οργανώνεται από τον εκκαθαριστή, την εταιρεία Ernst & Young.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είχε επιχειρηθεί και τον Οκτώβριο του 2014, όχι μόνο ως σύνολο για την Εταιρεία αλλά και τμηματικά για τα περιουσιακά της στοιχεία.

Η εταιρεία, πάντως, έχει μείνει χωρίς αντικείμενο σήμερα και αν δεν βρεθεί αγοραστής, θα κλείσει.

 

Tags: