Τα αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων φορολογικού έτους 2015 παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6.194.233 φορολογούμενοι δήλωσαν, το 2016, συνολικά για το εισοδήματα του 2015, 75,157 δις, ενώ φορολογήθηκαν αντίστοιχα για 82,100 δις και κατέβαλαν, αντίστοιχα, φόρο 8.142 δις ευρώ.

Tο δηλωθέν εισόδημα των 82,1 δισ. ευρώ προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους πηγές:

  • 6,052 δισ. ευρώ από ακίνητα
  • 3,77 δισ. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου
  • 4,676 δισ. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • 1,25 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
  • 59,4 δισ. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και
  • 6,943 από τη διαφορά δηλωθέν και τεκμαρτού εισοδήματος

Τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα ανά κλιμάκιο εισοδήματος

1.626.660 φορολογούμενοι δεν πλήρωσαν καθόλου φόρο (το 26.3% επί του συνόλου), ενώ 1.094.939 φορολογούμενοι πλήρωσαν μέχρι 15 ευρώ φόρο (17,7%). Συνολικά, το 44% του συνόλου των φορολογούμενων είτε δεν πλήρωσε καθόλου φόρο, είτε πλήρωσε φόρο μέχρι 15 ευρώ. 
Το μεγαλύτερο μερίδιο φόρου κατέβαλαν οι 247.726 φορολογούμενοι (το 4% επί του συνόλου ).

Συνεπώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 4% των φορολογούμενων κατέβαλε συνολικά το 46.8% του συνολικού φόρου εισοδήματος.

 

Tags: